Wrocław w czołówce polskich metropolii

Print Friendly, PDF & Email

Wrocław w czołówce polskich metropolii

Wrocław to najbardziej rozwijająca się metropolia w ciągu minionych 10 lat – mówią autorzy najnowszego „Raportu o polskich metropoliach 2015”. Raport, przygotowany przez ekspertów PwC Polska Sp. z o.o., opublikowano 29 września.

PwC objęło badaniem 12 miast (Wrocław, Warszawa, Trójmiasto, Szczecin, Rzeszów, Poznań, Łódź, Lublin, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, Białystok), w których żyje 7,5 mln osób, czyli 19 proc. całej ludności kraju. Miasta były oceniane pod względem siedmiu czynników: finansów, sprawności funkcjonowania instytucji, infrastruktury, atrakcyjności inwestycyjnej, jakości życia, kapitału ludzkiego oaz wizerunku.

Wrocław znalazł się na drugim miejscu po Warszawie, a zaraz za nim był Kraków. Według ekspertów w latach 2004 – 2012 PKB Wrocławia wzrosło o 45 proc, co oznacza, iż Wrocław jest najszybciej rozwijająca się polską metropolią. W metropoliach wytwarzane jest 34 proc. całkowitego PKB. Wśród najmocniejszych stron Wrocławia, autorzy raportu wymieniają m.in.: dobry wizerunek miasta, wysoką atrakcyjność inwestycyjną, coraz lepszy stan infrastruktury, poprawiający się kapitał ludzki. Tym, co wyróżnia Wrocław na tle innych metropolii, jest wysoka jakość edukacji i wartościowy rynek pracy. Za główne problemy do rozwiązania we Wrocławiu eksperci PwC uważają m.in. poprawę bezpieczeństwa publicznego, poprawę w zakresie transportu publicznego i zwiększenie aktywności społecznej mieszkańców.

Autorzy „Raportu o polskich metropoliach” podkreślają, że stanowi on trzecią z kolei (poprzednie dwie zostały przedstawione w latach 2007 i 2011), dokonaną przez PwC ocenę szans i wyzwań rozwojowych stojących przed polskimi metropoliami.

Więcej informacji na www.wroclaw.pl

Autor: , Opublikowano: 30.09.2015
plusfontminusfontreloadfont