Weź Bon na Innowacje z EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Weź Bon na Innowacje z EIT+

DOLNOŚLĄSKI BON NA INNOWACJE

Projekt skierowany dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z Dolnego Śląska, wdrażany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Budżet programu wynosi 5,6 mln zł.

DLA KOGO BON NA INNOWACJE?

 • Jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem?
 • Posiadasz siedzibę/filię/oddział na terenie województwa dolnośląskiego?
 • Jesteś uprawniony do otrzymywania pomocy de minimis?

Weź Bon na Innowacje z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

JAKIE DOFINANSOWANIE?

Maksymalna wartość udzielonego grantu może wynosić 73 815,00 zł, w tym :

 • Dofinansowanie w wysokości – 90%
 • Wymagane środki własne – 10%
 • Grant jest pomocą de minimis
 • Grant jest wypłacany w formie refundacji

JAKIE USŁUGI W RAMACH BONU NA INNOWACJE?

 • audyt technologiczny
 • badania przemysłowe
 • prace rozwojowe
 • prace badawczo-rozwojowe

dotyczące wdrożenia albo rozwoju produktu lub technologii wpisujących się w Dolnośląskie Inteligentne Specjalizacje z: branży chemicznej i farmaceutycznej, mobilności przestrzennej, żywności wysokiej jakości, surowców naturalnych i wtórnych, produkcji maszyn, urządzeń, obróbki materiałów oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ TO IDEALNY PARTNER W PROJEKCIE

 • Posiadamy najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30. specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracowni (pomiarowych i specjalistycznych), wyposażonych w unikatową aparaturę badawczą
 • Dysponujemy wykwalifikowanym  i  interdyscyplinarnym zespołem naukowym i biznesowym, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości

OFERUJEMY:

 • Diagnozę potrzeb badawczych i technologicznych
 • Wsparcie w opracowaniu koncepcji projektu
 • Usługi badawczo-rozwojowe

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:

 • 16.08.2017 – 31.12.2017
 • 01.06.2018 – 31.12.2018

Realizatorem projektu pn.: „Dolnośląski Bon na Innowacje”, prowadzonego na terenie województwa dolnośląskiego, jest Partnerstwo utworzone przez: Województwo Dolnośląskie, działające jako Lider oraz Dolnośląską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., działającą jako Partner.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY ORAZ KONTAKTU:

Biznes Wrocławskie Centrum Badań EIT+

 

Aleksandra Borek
tel. +48 510 131 925
e-mail: aleksandra.borek@eitplus.pl

 

 

 

Paweł Paszkowski
Tel. +48 727 663 280
e-mail: pawel.paszkowski@eitplus.pl

 

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 19.02.2018
plusfontminusfontreloadfont