Startup Pitch: Akcelerator EIT+ mixer technologii

Print Friendly, PDF & Email

Startup Pitch: Akcelerator EIT+ mixer technologii

W drugim dniu konferencji „Startup: Wrocław 2016” Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało Startup Pitch, podczas którego zaprezentowało się 5 start`upów. Krótkie, pięciominutowe prezentacje były dla młodych zespołów szansą na przedstawienie swojego pomysłu przed Panelem Ekspertów.

Panel w składzie dr inż. Marek Barth (Dyrektor Globalnego R&D firmy Selena Labs i Prezes Zarządu Selena Labs), Paweł Ciesielski (Hard Gamma VC), dr inż. Igor Korczagin (Dyrektor ds. Badań i Rozwoju w PCC Rokita S.A.), Piotr Orzechowski (założyciel i Prezes Zarządu firmy Infermedica tworzącej unikalną technologię sztucznej inteligencji do wstępnego diagnozowania pacjentów) oraz Patrycja Radek (p.o. Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu we Wrocławskim Centrum Badań EIT+), oceniając m.in. poziom innowacyjności zaprezentowanego projektu, potencjał komercjalizacji oraz możliwości realizacji projektu, wybrał najlepiej zapowiadający się start`up.

Panel Ekspertów podczas Start`up Pitch: Akcelerator EIT+ mixer technologii

Spośród pięciu zespołów, których pomysły dotyczyły m.in. zwiększenia wydajność pomiarów z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, nowej aplikacji zachęcającej swoich użytkowników do uprawiania sportu czy całodobowego oraz przyjaznego czujnika do mierzenia temperatury u niemowląt, największą liczbę głosów zdobył start`up zgłoszony przez Filipa Porzucka TheraPep.

Najlepiej zapowiadajacy się Start`up wraz z Panelem Ekspertów (od lewej: dr Edyta Petters (EIT+), dr inż. Marek Barth, Piotr Orzechowski, Paweł Ciesielski, TheraPep, dr inż. Igor Korczagin, Patrycja Radek (EIT+))

Najlepiej zapowiadający się Start`up wraz z ekspertami (od lewej: dr Edyta Petters (EIT+), dr inż. Marek Barth, Piotr Orzechowski, Paweł Ciesielski, TheraPep, dr inż. Igor Korczagin, Patrycja Radek (EIT+))

Filip jest absolwent kierunku biotechnologii (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). Obecnie pracuje jako technolog w firmie biotechnologicznej i specjalizuje się w produkcji biofarmaceutyków w oparciu o białka i peptydy.

Filip Porzucek

Konferencja „Start-up: Wrocław 2016” była wydarzeniem kierowanym do reprezentantów biznesu, lokalnych przedsiębiorców, startupów, a także przedstawicieli świata nauki i samorządu. Podczas konferencji spotkali się również: reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Byli także przedstawiciele największych polskich spółek, takich jak Tauron, Lotos oraz lokalnych wrocławskich czempionów: Techland, KRUK, Rec Global. Miasto Wrocław było reprezentowane w czasie tych dwóch dni przez Prezydenta Rafała Dutkiewicza oraz Wiceprezydenta Macieja Bluja. Rafał Dutkiewicz otwierając spotkanie zaznaczył, że dzięki miejskim instytucjom takim jak Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, Wrocławski Park Technologiczny oraz EIT+, Wrocław może przejść na kolejny etap rozwoju.

We Wrocławiu doprowadziliśmy do sytuacji, w której pracy nie brakuje, bo bezrobocie wynosi u nas około 3,5 procent i jest blisko o 10 punktów procentowych niższe niż przed dekadą – zaznaczał Prezydent Rafał Dutkiewicz. – Teraz jednak przechodzimy do kolejnego etapu, etapu poszukiwania i stwarzania lepszej pracy. Do tego są nam potrzebne start-upy i dobre innowacyjne pomysły.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.wroclaw.pl/startupy/konferencja.

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 27.05.2016
plusfontminusfontreloadfont