dr Rafał Szukiewicz

Print Friendly, PDF & Email

dr Rafał Szukiewicz

Kierownik Laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

Absolwent Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego – doktorat ze specjalności Fizyka Doświadczalna. Przebywał na kilkuletnim stażu podoktorskim na Uniwersytecie ULB w Brukseli na Wydziale Chemii Fizycznej Materiałów – Katalizy i Trybologii. Obecnie kieruje Laboratorium Struktury Ciała Stałego Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Jest wysoko wyspecjalizowany w technikach pomiarowych stosowanych w fizyce powierzchni, takich jak: spektroskopia elektronów Augera (AES), dyfrakcja powolnych elektronów (LEED), skaningowa mikroskopia tunelowa (STM), mikroskopia sił atomowych (AFM), termoprogramowana desorpcja (TDS), spektroskopia elektronów rentgenowskich i promieniowania ultrafioletowego (XPS/UPS), wysokociśnieniowa spektroskopia fotoelektronów rentgenowskich (HPXPS) z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego, absorpcyjna spektroskopia rentgenowska (XAS).

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 18.02.2015
plusfontminusfontreloadfont