dr inż. Michał Nikodem

Print Friendly, PDF & Email

dr inż. Michał Nikodem

Kierownik Zespołu Spektroskopii Laserowej

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, gdzie w ramach prac badawczych, opracowywał nowe konstrukcje laserów światłowodowych, generujących grzebienie częstotliwości optycznych. Spędził 6 miesięcy w firmie Menlo Systems, znanej z komercjalizacji technologii stabilnych grzebieni częstotliwości.

W sierpniu 2010 r. odbył staż podoktorski w Princeton University (posiada status Visiting Research Collaborator). We Wrocławskim Centrum Badań EIT+, od grudnia 2012, tworzy grupę badawczą, zajmującą się nowoczesnymi metodami pomiarowymi, wykorzystującymi koherentne promieniowanie laserowe. Jego zainteresowania naukowe obejmują wykorzystanie technik laserowych w precyzyjnej detekcji chemicznej, metrologii i diagnostyce medycznej.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 17.02.2015
plusfontminusfontreloadfont