Dr hab. Robert Kudrawiec

Print Friendly, PDF & Email

Dr hab. Robert Kudrawiec

Lider Obszaru Materiałów Inżynieryjnych i Specjalnych

Absolwent Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej (fizyka ciała stałego 2000 r.), od początku kariery zawodowej związany z Politechniką Wrocławską (PWr). Doktorat pt. „Optical properties of nitrogen diluted compounds and their low dimensional structures” obronił w 2004 roku w Instytucie Fizyki PWr, a stopień doktora habilitowanego uzyskał 2010 roku na podstawie rozprawy pt. „Wybrane właściwości półprzewodników grupy III-V rozrzedzonych azotem” również w Instytucie Fizyki PWr. W latach 2006-2007 odbył staż podoktorski na Stanford University, a w latach 2011-2012 był profesorem wizytującym w Lawrence Berkeley National Laboratory. Od 2017 roku związany z Wrocławskim Centrum Badań EIT+.

 

Jego zainteresowania naukowe dotyczą zastosowania metod optycznych (spektroskopia modulacyjna, fotoluminescencja, czasowo-rozdzielcza fotoluminescencja, spektroskopia fotoakustyczna, Ramana, FTIR), elektrycznych (spektroskopia impedancyjna, DLTS) i strukturalnych (XRD, mikroskopia elektronowa) do badania nowych materiałów i struktur półprzewodnikowych (studnie, druty i kropki kwantowe), przyrządów półprzewodnikowych (lasery krawędziowe, lasery VCSEL, lasery kaskadowe, diody LED, detektory, czujniki, ogniwa słoneczne) oraz materiałów i struktur hybrydowych. Jest współautorem około 300 publikacji z tego obszaru (h-index=29, i10-index=121, ponad 1900 cytowań). W większości są to prace wykonane we współpracy z wiodącymi krajowymi oraz zagranicznymi ośrodkami naukowymi. Za pracę naukową był wielokrotnie wyróżniany przez Rektora Politechniki Wrocławskiej oraz uzyskał takie nagrody i stypendia jak: Nagroda Polityki dla wybitnych młodych uczonych, stypendium dla wybitnych młodych uczonych MNiSW, stypendia START(2x) i KOLUMB z FNP.

 

Wypromował 4 doktorów, którzy byli laureatami wielu nagród oraz kierowali swoimi grantami (Diamentowy grant(2x), PRELUDIUM(3x), ETIUDA(2x), Iuventus Plus). Sam był kierownikiem grantów z MNiSW (grant promotorski, habilitacyjny, własny, IUVENTUS, Mobilność Plus), NCN (OPUS(3x), SONATA BIS, HARMONIA), NCBiR (kierownik zadań na Politechnice Wrocławskiej w grantach konsorcyjnych PBS i INNOTECH) oraz FNP (HOMMING i TEAM TECH(zastępca kierownika)).

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.02.2018
plusfontminusfontreloadfont