ZP/83/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) drobnych urządzeń laboratoryjnych do laboratoriów w budynku 1BC, z podziałem na 2 części

Print Friendly, PDF & Email

ZP/83/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) drobnych urządzeń laboratoryjnych do laboratoriów w budynku 1BC, z podziałem na 2 części

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

 Wszystkie dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawijaćego przez Inżyniera Kontraktu, znajdują się na stronie (link):

http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/Pages/Dostawadrobnychurządzeńlaboratoryjnychdolaboratoriówwbudynku1BC.aspx

 

Wszelkie materiały dotyczące przedmiotowego postępowania, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu, znajdują się na stronie (link):

http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/Pages/Dostawadrobnychurządzeńlaboratoryjnychdolaboratoriówwbudynku1BC.aspx

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont