ZP/80/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) urządzeń drobnych do laboratoriów w budynku 1BC – Pracownia Krystalografii

Print Friendly, PDF & Email

ZP/80/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) urządzeń drobnych do laboratoriów w budynku 1BC – Pracownia Krystalografii

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Wszelkie materiały dotyczące przedmiotowego postępowania, realizowanego w imieniu i na rzecz Zamawiającego przez Inżyniera Kontraktu, znajdują się na stronie (link):

http://www.grontmij.pl/zamowienia/eit/Pages/PracowniaKrystalografii.aspx

W związku z zakończeniem współpracy z Inżynierem Kontraktu osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

p.Anna Winnicka – tel. +48 71 720 16 10, email:anna.winnicka@eitplus.pl

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont