TZ.271.5.2016.U.PN USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O.O.

Print Friendly, PDF & Email

TZ.271.5.2016.U.PN USŁUGA UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ CZŁONKÓW WŁADZ LUB DYREKCJI SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+ SP. Z O.O.

Data publikacji: 19.09.2016
Data otwarcia: 26.09.2016
Udostępniający: Magdalena Okulicz-Kozaryn

Informujemy, iż niniejsze postepowanie prowadzi w imieniu i na rzecz Wrocławskiego Centrum Badań EIT + Sp. z o.o., na podstawie
udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A., 54-118 Wrocław, ul. Aleja Śląska 1 Budynek S 1-2.

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania znajdują się na stronie internetowej Supra Brokers S.A.:http://www.suprabrokers.pl/?d=1098

Autor: Magdalena Okulicz-Kozaryn, Opublikowano: 19.09.2016
plusfontminusfontreloadfont