(DCMiB) ZZ-271-3-D-PN/2015 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz Laboratorium Mems Back End – Etap I, z podziałem na 4 części

plusfontminusfontreloadfont