(DCMiB) ZZ-271-11-D-PN/2015 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Cytometrii Przepływowej

Print Friendly, PDF & Email

(DCMiB) ZZ-271-11-D-PN/2015 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) urządzeń laboratoryjnych do Laboratorium Cytometrii Przepływowej

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zostanie zamieszczona na stronie Zamawiającego od dnia publikacji  ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont