(DCMiB) ZP/99/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz Laboratorium Mems Back End – MBE

Print Friendly, PDF & Email

(DCMiB) ZP/99/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Pomieszczeń Clean Room oraz Laboratorium Mems Back End – MBE

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

W związku z zakończeniem współpracy z Inżynierem Kontraktu osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

p.Magdalena Okulicz-Kozaryn, tel. +48 71 720 16 10, email: magdalena.okulicz-kozaryn@eitplus.pl

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont