(DCMiB) ZP/47/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych (Pracownia fizykochemii Polimer

Print Friendly, PDF & Email

(DCMiB) ZP/47/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej dla potrzeb Laboratorium Technologii i Inżynierii Materiałów Polimerowych (Pracownia fizykochemii Polimer

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

W związku z  zakończeniem współpracy z Inżynierem Kontraktu osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:p.Anna Winnicka – tel. +48 71 720 16 10 email: anna.winnicka@eitplus.pl

wszystkie dotychczas opublikowane dokumenty dotyczące niniejszego postępowania.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont