(DCMiB) ZP/34/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej urządzeń laboratoryjnych- Grupa 1, z podziałem na 6 części

Print Friendly, PDF & Email

(DCMiB) ZP/34/D/PN/2013 Dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i instruktażem personelu) aparatury naukowo-badawczej, fabrycznie nowej i kompletnej urządzeń laboratoryjnych- Grupa 1, z podziałem na 6 części

Data publikacji: 15.03.2015
Data otwarcia: 15.03.2015
Udostępniający: Wrocławskie Centrum Badań EIT+

W związku z  zakończeniem współpracy z Inżynierem Kontraktu osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

p.Anna Winnicka – tel. +48 71 720 16 10 email: anna.winnicka@eitplus.pl

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 15.03.2015
plusfontminusfontreloadfont