83/RB/PN/2014- Przebudowa budynku 1ABC we Wrocławskim Centrum Badań EiT + Sp.zo.o. w tym wykonanie przejścia komunikacyjnego pomiędzy dwoma strefami budynku

plusfontminusfontreloadfont