75/U/PN/2014- Przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektów kluczowych pn. „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” oraz „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach”, współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejski

plusfontminusfontreloadfont