04/D/PN/2014 – Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem i bezpłatnym instruktażem aparatury naukowo-badawczej, określonej w załącznikach od 6 do 19 SIWZ na potrzeby projektu BioMed.

plusfontminusfontreloadfont