Prof. Jerzy Langer zwycięzcą Innovation Award 2016

Print Friendly, PDF & Email

Prof. Jerzy Langer zwycięzcą Innovation Award 2016

W dniach 17-18 maja 2016 w Warszawie podczas Emirates & Europe Economic Forum odbyło się wręczenie nagród Innovation Award. Jedną z nagrodzonych osób w kategorii Innowacyjna osobowość był prof. Jerzy Langer, Prezes Wrocławskiego Centrum Badań EIT+. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia w zakresie innowacji.

Organizatorem wydarzenia było Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu), które jest unikatową organizacją biznesową rozwijająca współpracę ekonomiczną między Europą i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Decyzję o przyznaniu nagrody Innovation Award podjęła specjalnie powołana Kapituła w składzie: prof. dr hab. Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Nauk Ekonomicznych Krzysztof Opolski, prof. dr hab. Rudy Aernout, belgijski polityk i ekonomista, wykładowca na uniwersytetach w Gandawie i Nancy, dr Miron Maicki – Doktor Nauk Ekonomicznych, dr inż. Jerzy Matraszek – Specjalista ds. technologii oraz Juan Davi Ferrer – Prezes Zarządu European Green Technology Alliance.

Wręczenie nagród odbyło się podczas Emirates & Europe Economic Forum. To największe dotychczas wydarzenie w zakresie budowania relacji ekonomiczno-kulturalnych między ZAE a Europą. Forum obejmowało swoim zakresem takie sfery jak biznes, gospodarka, innowacje technologiczne czy transfer technologii. Spotkanie zgromadziło ponad 200 uczestników, wśród których znaleźli się przedstawiciele instytucji i organizacji takich jak: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Finansów, Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Samorząd Województwa Mazowieckiego, Polski Komitet Olimpijski, RAK Free Trade Zone, Abu Dhabi Food Control Authority, Dubai World Trade Centre, Accountants and Auditors Association, którzy brali czynny udział w panelach tematycznych.

W sesji inauguracyjnej pierwszego dnia wydarzenia udział wzięli m.in.: Dawid Lasek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Juan Davi Ferrer – Prezes European Green Technology Alliance (EGTA), natomiast dzień drugi zainaugurowali: Jego Ekscelencja Yousif Eisa Bin Hassan AlSabri – Ambasador Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce, Michał Wypij – Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. dr hab. Krzysztof Opolski – Prezes Emirates & Europe Business Development Cluster. W debacie uczestniczyli m.in. Tadeusz Kościński – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju przedstawiciele Senatu, Wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz i Grzegorz Czelej oraz prof. Jerzy Langer.

Emirates & Europe Economic Forum było okazją do spotkania szerokiego grona przedstawicieli administracji publicznej z Polski, jak i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz europejskich przedsiębiorców, którzy odgrywają kluczową rolę w obszarze transferu technologii. Obrady Forum zaowocowały wieloma dyskusjami dot. obecnej i przyszłej współpracy pomiędzy państwami, podczas których podniesione zostały kwestie zacieśnienia więzi gospodarczych na linii ZEA – Polska. Istotnym wątkiem było także przedstawienie możliwości Polski w zakresie rozwijania nowych technologii oraz ich komercjalizacji. Tego zagadnienia dotyczyło również wystąpienie prof. Jerzego Langera, Prezesa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Naczelnym i strategicznym wyzwaniem dla Polski jest mobilizacja kapitału intelektualnego oraz zasobów materialnych, aby innowacyjność stała się dominującym oraz stałym elementem polskiej gospodarki – zaznaczył w swojej wypowiedzi prof. Jerzy Langer. – Ten niemalże oczywisty dzisiaj imperatyw rozwojowy był również centralnym elementem strategicznej decyzji powołania w 2007 r. Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, jako pierwszego w Polsce centrum badawczo-rozwojowego działającego na rzecz polskich przedsiębiorstw. Dzisiaj centrum jest miejscem jednoczącym kreatywnych ludzi ze świata nauki i biznesu wokół tworzenia i wdrażania nowych technologii oraz rozwiązań atrakcyjnych społecznie i użytecznych rynkowo. Osiągnięte wyniki (patenty, technologie, wykształcona kadra, relacje zespołów badawczych i przedsiębiorców) wskazują też, że w akademickim środowisku Dolnego Śląska, ale też Polski, drzemie ogromy potencjał innowacyjny, który trzeba tylko racjonalnie zagospodarować i dać szanse stabilnego rozwoju. Proces bardzo istotnych przemian w relacjach nauka i biznes bardzo przyspieszył. Teraz czas na krok dalej, bo tak wielkich inwestycji kapitałowych i intelektualnych po prostu nie wolno zmarnować.

Wyróżniającym elementem tego wydarzenia była również merytoryczna debata dotycząca kluczowych programów współpracy pomiędzy Polską a Państwami Bliskiego Wschodu i dążenie obu stron do ich realizacji. Podczas dyskusji wyłonione zostały następujące obszary zainteresowania: turystka przyjazdowa do Polski, rozwój handlu sektora rolno-spożywczego, rozwój i promocja startupów czy też budowanie relacji gospodarczych przez polskie dziedzictwo kulturowe i historyczne.

Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ambasady Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta m.st Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiej Organizacji Turystycznej.

Nagrodzone podmioty i osoby:

Innovation Award – Innowacyjne podejście do gospodarki
Mateusz Morawiecki – Premier, Minister Rozwoju

Innovation Award – Innowacyjna osobowość
Profesor dr hab. Jerzy M. Langer

Innovation Award – Innowacyjna instytucja finansowa
Bank Gospodarstwa Krajowego

Innovation Award – Innowacyjna firma w sektorze kosmicznym
Creotech Instruments S.A.

Innovation Award – Innowacyjna instytucja państwowa
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Innovation Award – Innowacyjny projekt chmury
Green IT Sp z o.o.; Mariusz Goch – Prezes Zarządu

Innovation Award – Innovative development project
NAKHEEL

Innovation Award – Innovative air transport
Emirates Airlines

Innovation Award – Wspieranie innowacji
Agencja Rozwoju Przemysłu

Innovation Award – Innowacyjne podejście do nauki
Centrum Nauki Kopernik

Innovation Award – Innowacyjny system Smart metering
NMG S.A.

Innovation Award – Innowacyjny projekt wielozadaniowych dronów
Spartaqs Sp. z o.o.

Innovation Award – Innovative development of tourism
RAK Free Trade Zone

Innovation Award – Innowacyjność w promowaniu Polski
Polska Organizacja Turystyczna

Osoba do kontaktu:

Klaudia Piątek
Koordynator ds. Komunikacji
Tel.: +48 71 720 16 80
Tel. kom. +48 519 186 532
e-mail: klaudia.piatek@eitplus.pl

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 18.05.2016
plusfontminusfontreloadfont