Prof. dr hab. inż. Antoni Morawski nowym Prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Prof. dr hab. inż. Antoni Morawski nowym Prezesem Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski w dniu 6 lutego br. został powołany przez Radę Nadzorczą na stanowisko Prezesa Zarządu Wrocławskiego Centrum Badań EIT+.

Prof. dr hab. inż. Antoni Waldemar Morawski
prof. zwyczajny ZUT w Szczecinie, ur. 13. 06. 1951 r., Wrząca , pow. Sławno, woj. Koszalin

1970: technik chemik, Technikum Chemiczne im. M. C. Skłodowskiej, Kostrzyn n/O
1975: mgr inż., Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii Chemicznej; Technologia Chemiczna
1984: dr inż., Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Techn. Chemiczna
1990: dr hab., Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, dziedzina: Nauki techniczne; dyscyplina Technologia Chemiczna
1996: profesor tyt., Politechnika Szczecińska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej dziedzina: Nauki Techniczne; dyscyplina Technologia Chemiczna

Specjalizacja naukowa i dydaktyczna: Technologia chemiczna, Technologia materiałów i nanomateriałów , Technologia wody, ścieków i odpadów, Kataliza i fotokataliza.

Dorobek wdrożeniowy, naukowy i badawczy do końca 2016 r. (autor, współautor):

 • 8 wdrożonych technologii (autor lub współautor),
 • 379 publikacji w czasopismach, większość międzynarodowych,
 • ok. 580 komunikatów i wystąpień konferencyjnych, głównie międzynarodowych,
 • 216 zgłoszeń patentowych i patentów udzielonych krajowych i w tym 3 międzynarodowe,
 • ponad 100 opracowań dla przemysłu, gospodarki i administracji,
 • 2 monografie w wydawnictwie uczelnianym,
 • 2 rozdziały w podręczniku PWN,
 • 3 rozdziały w monografiach międzynarodowych,
 • 5 prace „Review” w czasopismach międzynarodowych + 4 krajowe,
 • 37 referatów na zaproszenie od 2006 r. (1 Plenary Lecture, Invited Lecture, Invited speaker, Keynote,), w tym 28 zagranicznych,
 • Wykonawca kilkuset recenzji do ok. 60 czasopism międzynarodowych.

Prace naukowe wydane były w większości w  wydawnictwach o zasięgu międzynarodowym z listy filadelfijskiej. W bazie SCOPUS do 31.12.2016 r znajdowało się  271  prac. Całkowity Science Citation Index  tych prac  wynosił 5325,  natomiast  indeks  h=41.

Projekty badawcze (kierownik/gł. wykonawca):

 • 18 pr. własnych lub promotorskich,
 • 1 pr. zamawiany,
 • 1 pr. rozwojowy,
 • 1 pr. POIG,
 • 1 pr.  Inicjatywa Technologiczna,
 • 2 pr. dwustronny,
 • 1 pr. współfinansowany,
 • 1 PBS,
 • 1 projekt MAESTRO, Innomed,
 • oraz 12 projektów międzynarodowych.

Visiting professor (wielokrotnie): Hokkaido University, Aichi Institute of Technology,  Oita University. Był stependystą Japan Society for Promotion of Science.

Najważniejsze wyróżnienia:

 • Nagroda Gospodarcza Prezydenta Szczecina 2009” w dziedzinie „Najlepsza firma innowacyjna” dla firmy „Pigment” za wdrożenie i produkcję farb fotokatalitycznych na licencji udzielonej przez ZUT w Szczecinie wg wynalazku Prof. A.W.Morawskiego,
 • Nagroda Ministra Edukacji Narodowej Zespołowa  z Tytułu Osiągnięć Naukowych i  Postępu Naukowo – Technicznego;  3-krotnie: 1990,1994 i 1997,
 • Złoty Krzyż Zasługi (1993),
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej (1997),
 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2000),
 • Rokrocznie nagrody Rektora I st. za działalność naukowo-badawczą,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Szczecina za najlepszą pracę doktorską w 2013 – Busola Biznesu 2013 (Dr inż. Ewelina Kusiak-Nejman; promotor Prof. A.W. Morawski),
 • Zachodniopomorski Lider Ekologii 2014 – dla firmy PIGMENT za produkcję fotoaktywnych farb i pokryć, według licencji ZUT,
 • Tokyo University of Science President Award, February 2015,
 • Nagroda Prezydenta Miasta Szczecin za najlepszą pracę doktorską pt. „Otrzymywanie i badania modyfikowanego TiO2 do fotokatalitycznego usuwania zanieczyszczeń wody” ukierunkowaną na nowoczesne technologie  i innowacje za 2014 dla dr inż. Kamili Zając (Promotor: Prof. dr hab. inż. Antoni W. Morawski),
 • Wyróżnienie „Perły Biznesu 2015” w kategorii Wydarzenie Gospodarcze 2015,
 • Dyplom „Grand Prix” XX Targów Konserwatorskich „KONSERWACJE-2016”, Toruń, dla Pigment, Producent Chemii Budowlanej, „za farby fotokatalityczne TITANIUM”.

Członek w 36 komitetach konferencji międzynarodowych i 14 komitetach krajowych.

Działalność organizacyjna:

 • Kierownik Studium Doktoranckiego, WTiICh Politechniki Szczecińskiej 1999-2005,
 • Dyrektor Instytutu Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska, PS/ZUT od 2005 r.,
 • Z-ca dyrektora ds. dydaktycznych  w/w instytutu  w latach 1992-2005 r.,
 • Kierownik Zakładu Technologii Wody i Inżynierii Środowiska, Politechnika Szczecińska od 1992 r.,
 • Członek „Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki” – od 1999 r.,
 • Członek Kapituły nagrody naukowej „Nobel Zachodniopomorski” od początku tej inicjatywy – od 1999 r.,
 • Członek komitetu redakcyjnego i współzałożyciel (pod kierunkiem Prof. Kazimierza Kałuckiego)  czasopisma  „Polish J. Chem. Technology”,
 • Członek Sekcji T 09B  KBN/MNiI w Zespole Chemii, Technologii Chemicznej oraz Inżynierii Procesowej i  Ochrony Środowiska, później  N 205 – Technologie chemiczne,
 • Członek Rady Naukowo-Technicznej  Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Szczecin,
 • Konsultant programu „Poprawa Jakości Wody dla Szczecina” (Fundusz Spójności UE),
 • Biegły sądowy z zakresu technologii chemicznej i inżynierii środowiska – 1999-2012,
 • Recenzent wniosków projektów w programie Innowacyjna Gospodarka,
 • Recenzent wniosków projektów dla Fundacji Nauki Polskiej,
 • Recenzent wniosków w Regionalnym Programie Operacyjnym,
 • Członek Regionalnej Rady ds. Gospodarki, Innowacji i Technologii (do 2012 r.),
 • Współautor aktualizacji  Regionalnej Strategii Innowacyjności,
 • Współtwórca programu studiów kierunku „Ochrona Środowiska”,
 • Członek Rady Programowo-Naukowej Szczecińskiego Parku Naukowo-Technologicznego, 2005/2006,
 • Organizator 3 seminariów Polska-Japonia (Szczecin),
 • Członek European Photocatalysis Federation,
 • Członek Carbon Society of Japan,
 • Członek Editorial Board: “Journal of Materials” (od 2012-2016),
 • Członek Zachodniopomorskiego Klastra “Zielona Chemia”,
 • Członek Editorial Board „Inter. Journal of Photoenergy” (od 2014-2016),
 • Członek Inter. Editorial Board IBIMA Publishing, USA (2013),
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego cyklicznego Sympozjum „Postępy   w  badaniach  i  zastosowaniach  fotokatalizatorów   na  bazie  ditlenku tytanu”(Szczecin)
 • Członek Stałego Komitetu Kongresów Technologii Chemicznej,
 • Członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (2011-2016)
 • Przewodniczący Komisji ds. innych zadań NCBR (2014-2016)
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego programu GEKON (wspólne przedsięwzięcie NCBR-NFGWiOŚ(od 2013 r-).

Promotor 16 prac doktorskich i mentor 9 rozpraw habilitacyjnych członków własnego zespołu badawczego. Wielu współpracowników było laureatami nagród i wyróżnień za działalność naukowo-badawczą :  stypendia Ministra Nauki, Marszałka Województwa, Prezydenta Miasta, Fundacji Nauki Polskiej i Rektora uczelni.

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 08.02.2017
plusfontminusfontreloadfont