Ogłoszenie o wynikach naboru partnerów krajowych w ramach konkursów POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15 i POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15

Print Friendly, PDF & Email

Ogłoszenie o wynikach naboru partnerów krajowych w ramach konkursów POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15 i POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15

OGŁOSZENIE
O WYNIKACH NABORU PARTNERÓW KRAJOWYCH
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój,
Oś IV Innowacje Społeczne, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ informuje, iż zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późn.zm.) rozstrzygnięto otwarty nabór na partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w temacie: Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

1. Przedmiot Konkursu: otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w temacie: Metody utrzymania aktywności zawodowej osób po 50 roku życia w sektorze mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

2. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia: strona internetowa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, www.eitplus.pl, publikacja w dniu 08.08.2015

3. Termin składania ofert: 02.09.2015 do godz. 12.00

4. Wykaz ofert, które spłynęły w ogłoszonym naborze i spełnienie kryteriów wyboru Partnera.

W naborze nie spłynęły żadne oferty, w związku z powyższym nabór pozostał nie rozstrzygnięci.

Członkowie Komisji Oceniającej Wrocław, dnia 07.08.2015

Marcin Mikulski
Joanna Kot

OGŁOSZENIE
O WYNIKACH NABORU PARTNERÓW KRAJOWYCH
do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja i Rozwój,
Oś IV Innowacje Społeczne, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ informuje, iż zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 -2020 (Dz.U.2014 poz.1146 z późn.zm.) rozstrzygnięto otwarty nabór na partnera do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w temacie: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.

  1. Przedmiot Konkursu: otwarty nabór na partnera krajowego do wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w temacie: Zwiększenie dostępu osób dorosłych do różnych form uczenia się przez całe życie.
  1. Informacja o sposobie upublicznienia ogłoszenia: strona internetowa Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, www.eitplus.pl, publikacja w dniu 08.08.2015
  1. Termin składania ofert: 09.2015 do godz. 12.00
  1. Wykaz ofert, które spłynęły w ogłoszonym naborze i spełnienie kryteriów wyboru Partnera:

 

Lp Dane podmiotu składającego ofertę Spełnienie kryteriów TAK /NIE
1 Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiuul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

NIP 896-000-69-97

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. TAK
Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. TAK
Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. TAK
Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera. TAK
Wymogi formalne prawne, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w ofercie, złożenie oferty na wymaganym formularzu TAK
2 Firma Business Training Sp. z o. o.ul. Imbirowa 13 a,

54-066 Wrocław, Dolny Śląsk

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. TAK
Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. TAK
Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. TAK
Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera. TAK
Wymogi formalne prawne, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w ofercie, złożenie oferty na wymaganym formularzu TAK
3 Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców ŚwidnickichRynek 1A,

58 – 100 Świdnica

Zgodność działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa. TAK
Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa. TAK
Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. TAK
Opis koncepcji zadań proponowanych do realizacji przez potencjalnego Partnera. TAK
Wymogi formalne prawne, zgodnie z treścią oświadczeń zawartych w ofercie, złożenie oferty na wymaganym formularzu TAK
  1. Rozstrzygnięcie naboru: podmioty wskazane poniżej w punktach (a-b) zostały wybrane  do  pełnienia  funkcji  Partnera w projekcie przygotowywanym w odpowiedzi na konkurs konkursu POWR.04.03.00-IP.07.-00-001/15.  Wszystkie podmioty spełniły w najwyższym stopniu wymagania formalne oraz merytoryczne, związane z pełnieniem funkcji Partnera.
  1. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
  2. Firma Business Training Sp. z o. o.
  3. Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Kupców Świdnickich

Członkowie Komisji Oceniającej
Wrocław, dnia  07.08.2015

Marcin Mikulski
Marta Rot
Joanna Kot

Autor: , Opublikowano: 08.09.2015
plusfontminusfontreloadfont