Związki antybiotykowe hamujące wzrost Helicobacter Pylori

Print Friendly, PDF & Email

Związki antybiotykowe hamujące wzrost Helicobacter Pylori

Według WHO, ok. 70% ludzi w krajach rozwijających się i ok. 30% w krajach rozwiniętych jest zainfekowanych bakterią Helicobacter pylori, której obecność zwiększa ryzyko wystąpienia zapalenia żołądka typu B, wrzodów żołądka i dwunastnicy, a także sprzyja rozwojowi choroby nowotworowej. W leczeniu schorzeń wywołanych przez H. pylori stosuje się obecnie leki, których działanie nie jest swoiste, co prowadzi do niszczenia również naturalnej flory bakteryjnej, a w konsekwencji do reinfekcji i wzrastającej oporności H. pylori na standardowo stosowane leki.

Do komercjalizacji oferujemy grupę niskocząsteczkowych związków hamujących wzrost Helicobacter pylori poprzez blokowanie oddziaływania białek inicjujących replikację chromosomu, których wzajemna interakcja jest niezbędna dla przeżycia komórek H. pylori.
Dodatkowo oferujemy metodę identyfikacji związków blokujących oddziaływanie wybranych białek Helicobacter pylori, które mogą znaleźć zastosowanie w leczeniu lub zapobieganiu infekcjom wywołanym przez H. pylori. Metoda składa się z testu immunoenzymatycznego, testu dwuhybrydowego oraz testu dyfuzyjno-krążkowego.

Związki selektywnie blokują oddziaływanie pomiędzy białkami HobA i DnaA H. pylori, nie wpływając na interakcję homologicznych białek innych mikroorganizmów. Zapewniają one skuteczną i ukierunkowaną terapię zakażeń wywoływanych przez Helicobacter pylori.

  •  Leczenie i profilaktyka zakażeń wywołanych przez Helicobacter pylori
  • Identyfikacja związków hamujących wzrost komórek Helicobacter pylori
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont