Związek zwiększający potencjał komórek macierzystych stosowanych w medycynie regeneracyjnej

Print Friendly, PDF & Email

Związek zwiększający potencjał komórek macierzystych stosowanych w medycynie regeneracyjnej

W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się opracowaniu strategii mających na celu zwiększenie potencjału regeneracyjnego ciała ludzkiego, szczególnie w kontekście starzenia się populacji. Zwiększenie potencjału regeneracyjnego organizmu w celu odbudowy uszkodzonych tkanek lub organów oraz poprawy jakości i długości życia np. poprzez mobilizację komórek macierzystych (np. bardzo małych komórek macierzystych przypominających komórki embrionalne – VSELs, krwiotwórczych komórek macierzystych/progenitorowych – HSCPs oraz mezenchymalnych komórek macierzystych – MSCs) ze szpiku kostnego do krwi obwodowej to aktualnie największa potrzeba medycyny regeneracyjnej. Wiele uwagi poświęca się komórkom VSELs, które znajdują się w różnych tkankach dorosłego organizmu w nadziei, że zastąpią one embrionalne komórki macierzyste i znajdą zastosowanie w praktyce klinicznej.

Przedmiot oferty stanowi metoda umożliwiająca znaczne zwiększenie potencjału regeneracyjnego organizmu poprzez mobilizację komórek VSELs, HSCPs i MSCs do krwi obwodowej. Uzyskane dane wskazują na synergistyczny efekt ćwiczeń fizycznych i podawania specyficznego związku na liczbę komórek VSELs, HSCPs i MSCs, jak również pluripotencję i multipotencję komórek VSELs, mierzoną zmianą we wzorcu ekspresji specyficznych genów.

Prezentowana metoda pozwala zwiększyć potencjał regeneracyjny ciała przez zwiększanie we krwi obwodowej liczby pluripotencjalnych i multipotencjalnych komórek macierzystych pochodzących z tkanek dorosłego organizmu. Stosowany związek jest lekiem zatwierdzonym do stosowania u ludzi, co znacznie zmniejsza ryzyko niepowodzenia
w badaniach nad jego bezpieczeństwem.

  • Zwiększenie potencjału regeneracyjnego komórek macierzystych do zastosowania w medycynie regeneracyjnej oraz w medycynie geriatrycznej jako terapia spowalniająca proces starzenia
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont