Wzmacniacz światłowodowy

Print Friendly, PDF & Email

Wzmacniacz światłowodowy

Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat lasery światłowodowe były jednymi z najdynamiczniej rozwijających się technologii laserowych. Dotyczy to w szczególności układów typu MOPA (Master Oscillator Power Amplifier), które posiadają szereg zalet m.in. możliwość osiągania ogromnych mocy wyjściowych, generowanie promieniowania zarówno ciągłego jak i impulsowego, w bardzo szerokim zakresie częstotliwości repetycji oraz czasie trwania pojedynczego sygnału. Te cechy sprawiają, że lasery i wzmacniacze światłowodowe znalazły wiele zastosowań w różnorodnych branżach. Jednak w dalszym ciągu trwają prace nad zwiększeniem sprawności i mocy wyjściowej światłowodów, w których ograniczona będzie obecność szumów wzmocnionej emisji spontanicznej (ASE), prowadzącej do uszkodzenia światłowodu aktywnego.

Oferta dotyczy układu wzmacniacza światłowodowego opartego na włóknie domieszkowanym erbem i iterbem. Wzmacniacz charakteryzuje się wysoką wydajnością, sprawnością optyczną i przedłużoną żywotnością. W przeciwieństwie do rozwiązań dostępnych na rynku nie wymaga on stosowania dodatkowych: zewnętrznych źródeł laserowych o długości fali z pasma wzmocnienia iterbu, ani procesów technologicznych polegających m.in. na domieszkowaniu światłowodu aktywnego czy też zmianie jego struktury poprzez tworzenie siatek Bragga.

Główną i najważniejszą zaletą proponowanego rozwiązania jest jego prostota, niski koszt wytwarzania oraz łatwość i możliwość zastosowania w każdym istniejącym już wzmacniaczu światłowodowym, wykorzystującym włókno erbowo-iterbowe jako ośrodek wzmacniający. Zastosowanie rezonatora optycznego, który przekształca szumy emisji spontanicznej w kontrolowaną akcję laserową, zwiększa sprawność i wzmocnienie układu, a co za tym idzie – jego moc wyjściową.

  • Wzmacniacze ciągłego lub impulsowego promieniowania laserowego do zastosowania w optycznej metrologii (np. interferometry), spektroskopii w dziedzinie czasu, telekomunikacji światłowodowej, w tomografii optycznej do budowy układów diagnostyki i obrazowania oraz w zastosowaniach militarnych m.in. w układach wibrometrów, dalmierzy laserowych, LIDAR-ów.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont