Testy starzeniowe

Print Friendly, PDF & Email

Testy starzeniowe

Wyznaczanie odporności na warunki klimatyczne

(światło słoneczne, temperatura, wilgotność) zgodnie z normami. : PN-EN ISO 11507, PN-EN ISO 4892-1, PN-EN ISO 4892-3, PR-EN 927-6, ASTM G154

Programowane cykle pracy:

  • Cykl naświetlania przy automatycznie regulowanym natężeniu promieniowania  do wartości 1.55 W/m2 co 0.01 W/m2
  • Cykl natryskiwania wodą
  • Cykl kondensacji
  • Programowanie długości trwania testu przez podanie łącznego czasu badania lub wartości dostarczonej dawki promieniowania
  • Badanie narażenia na zmianę temperatury w komorze szoków termicznych wg: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD
  • Narażenie próbek na temperaturę przy określonej wilgotności
  • Badania odporności na korozję poprzez narażenia na solankę z opcją SO2, zgodnie z normami m.in.: DIN, ISO, ASTM, DEF, MIL-STD, VDA, VW, Volvo
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont