Metoda wykrywania komórek białaczkowych opornych na leczenie deltanoidami

Print Friendly, PDF & Email

Metoda wykrywania komórek białaczkowych opornych na leczenie deltanoidami

Jedną z proponowanych metod leczenia białaczek szpikowych jest terapia deltanoidami, która prowadzi do zahamowania proliferacji komórek nowotworowych i indukowania ich różnicowania. Terapia deltanoidami jest jednak skuteczna tylko w niektórych podtypach białaczki, a ponadto wiąże się z licznymi efektami ubocznymi. Z tego względu tak istotna jest odpowiednia diagnoza pozwalająca na szybką ocenę podatności komórek pacjenta na planowaną terapię (terapię celowaną). Korzyścią płynącą z takiego podejścia będzie obniżenie ryzyka działań niepożądanych, obniżenie kosztów leczenia oraz zwiększenie jego skuteczności.

Do komercjalizacji oferujemy przeciwciała w formacie scFv do prowadzenia diagnostyki podatności na terapię deltanoidami przy użyciu cytometrii przepływowej i testów typu ELISA. Prezentowane cząsteczki, wyselekcjonowane techniką prezentacji fagowej, pozwalają na odróżnienie linii komórkowych wrażliwych i niewrażliwych na lek. Obecnie na rynku nie ma podobnej metody. Ponadto, oferowane przeciwciało może posłużyć do identyfikacji antygenu powierzchniowego odpowiedzialnego za oporność chorego na deltanoidy oraz do produkcji terapeutyków do terapii przeciwnowotworowej (koniugat leku z przeciwciałem).
Dodatkowo, oferujemy metodykę różnicowej selekcji białek prezentowanych na fagach wobec antygenów powierzchniowych nienaruszonych komórek rosnących w zawiesinie, która może zostać wykorzystana do selekcji kolejnych przeciwciał o pożądanych właściwościach

Oferowane przeciwciała w formacie scFv stanowią jedyne tego typu rozwiązanie na rynku. Test diagnostyczny oparty na naszych przeciwciałach pozwala na szybkie (3 godz.) określenie skuteczności leczenia białaczki deltanoidami.

  • Test diagnostyczny pozwalający określić skuteczność leczenia białaczki deltanoidami
  • Produkcja leków koniugatowych do terapii przeciwnowotworowej
  • Selekcja innych przeciwciał rozpoznających antygeny białkowe
    na komórkach nowotworowych
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont