Liposomy do zastosowań w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym

Print Friendly, PDF & Email

Liposomy do zastosowań w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym

Aktualne trendy rozwoju skutecznych terapii koncentrują się nie tylko na poszukiwaniu innowacyjnych aktywnych składników farmaceutycznych (API), ale również na opracowywaniu nowych formulacji leków już istniejących. Jednym ze sposobów poprawy rozpuszczalności i/lub właściwości leków jest ich enkapsulacja w liposomach. Istnieje wiele metod produkcji liposomów, które pozwalają na uzyskanie pęcherzyków jedno- lub wielowarstwowych, stosowanych jako nośniki związków biologicznych lub chemicznych. Główną zaletą takiego sposobu podawania leków jest możliwość enkapsulacji zarówno substancji o charakterze hydrofilowym, jak i hydrofobowym, które wprowadzane są, odpowiednio, w warstwę wodną lub lipidową liposomu.
Pomimo istnienia wielu metod produkcji liposomów, wyzwaniem wciąż pozostaje tworzenie struktur stabilnych, nietoksycznych, posiadających powierzchnię podatną na modyfikację oraz o wysokiej wydajności załadunku substancji aktywnej.

Do komercjalizacji oferujemy technologię wytwarzania stabilnych liposomów, metodę funkcjonalizacji ich powierzchni, sposób koniugacji z czynnikami kierującymi, jak również metodę enkapsulacji substancji aktywnych w pęcherzykach.

Nasz zespół badawczy posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu formulacji liposomowych, udokumentowane publikacjami i zgłoszeniami patentowymi. Głównymi zaletami oferowanej technologii jest powtarzalność rezultatów, stabilność produktu i wysoki poziom enkapsulacji związków aktywnych. Opracowana metoda koniugacji pęcherzyków z czynnikami kierującymi cechuje się wysoką efektywnością.

  • Terapia celowana
  • Enkapsulacja szerokiego spektrum związków (aktywnych substancji farmaceutycznych, kosmetycznych, aromatów itp.)
  • Terapia genowa
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont