Technologia otrzymywania czystych estrów kwasu mlekowego

Print Friendly, PDF & Email

Technologia otrzymywania czystych estrów kwasu mlekowego

Estry alkilowe kwasu mlekowego są grupą związków chemicznych znajdującą zastosowanie w wielu sektorach przemysłu, między innymi w branży chemicznej, farmaceutycznej, spożywczej i kosmetycznej. Jako substancje przyjazne środowisku naturalnemu, ulegające całkowitej biodegradacji stanowią alternatywę dla rozpuszczalników pochodzenia petrochemicznego. Przykładem estru o wszechstronnym wykorzystaniu jest mleczan etylu, zwany „zielonym rozpuszczalnikiem” powszechnie stosowany w produkcji środków czyszczących, wyrobów perfumowanych, smarów przemysłowych, zmywaczy do farb, klejów, lakierów, w przemyśle elektronicznym jako środek do czyszczenia podzespołów, w medycynie/farmacji do produkcji stentów/tworzenia kompozycji farmaceutycznych. W związku z wykorzystaniem na szeroką skalę mleczanu etylu oraz rosnącą świadomością ekologiczną społeczeństwa istnieje potrzeba ulepszenia metody syntezy eko-rozpuszczalników w tym estrów kwasu mlekowego pod kątem zwiększenia jej wydajności i zmniejszenia obciążenia dla środowiska.

Do komercjalizacji oferujemy udoskonalony, wysoce wydajny proces otrzymywania estrów kwasu mlekowego (zwłaszcza mleczanu etylu) w reakcji alkoholizy poliestru alifatycznego.

Prezentowana technologia jest prosta oraz tańsza i mniej uciążliwa dla środowiska niż obecnie stosowane. Umożliwia ona otrzymanie różnorodnych pochodnych estrów kwasu mlekowego w sposób ciągły, przy czym stopień konwersji substratów do produktów wynosi 100%, a wydajność jest większa niż 95%. Proces nie wymaga użycia dodatkowych rozpuszczalników i przebiega bez straty surowców. Opracowane rozwiązanie pozwala na przeprowadzenie reakcji w obecności katalizatora lub bez – przy zachowaniu wysokiego stopnia konwersji.

  • Przemysł chemiczny, farmaceutyczny, medyczny, spożywczy,
    kosmetyczny, elektroniczny
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont