Półprzezroczysta warstwa luminescencyjna do detekcji promieniowania jonizującego

Print Friendly, PDF & Email

Półprzezroczysta warstwa luminescencyjna do detekcji promieniowania jonizującego

Luminofory mogą być stosowane jako warstwa proszku, co z powodu rozpraszania czyni ją całkowicie nieprzezroczystą, a w efekcie powoduje redukcję światła transmitowanego przez warstwę, bądź też jako przezroczyste materiały w formie monokryształów, szkieł lub spieków ceramicznych. Przezroczystość lub półprzezroczystość jest szczególnie ważna, gdy wymagana warstwa materiału luminescencyjnego jest większa niż kilkadziesiąt mikronów, na przykład w detektorach promieniowania jonizującego.

Nowy sposob wytwarzania materiału luminescencyjnego, zawierającego matrycę fosforanu lutetu, domieszkowaną jonami pierwiastków ziem rzadkich, pozwala na otrzymanie półprzezroczystej, litej i mechanicznie stabilnej warstwy. Opracowany materiał wykazuje luminescencję pod wpływem promieniowania ultrafioletowego lub jonizującego.

Wytwarzany materiał charakteryzuje wysoka transmisja emitowanego światła generowanego pod wpływem promieniowania wzbudzającego, co zdecydowanie podnosi sygnał na detektorze rejestrującym, w stosunku do warstwy silnie rozpraszającej, wykonanej na przykład klasyczną metodą osadzania gruboziarnistych proszków na podłożu, dzięki czemu możliwe jest podniesienie rozdzielczości obrazów rentgenowskich. Proces wytwarzania przebiega w stosunkowo niskiej temperaturze, bez konieczności zastosowania wysokiego ciśnienia w trakcie obróbki cieplnej, co bezpośrednio wpływa na uproszczenie procedury wytwarzania.

  • Energooszczędne źródła oświetlenia
  • Obrazowanie medyczne
  • Detektory promieniowania jonizującego.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont