Ultra czysta albumina

Print Friendly, PDF & Email

Ultra czysta albumina

Albumina surowicy bydlęcej (BSA) jest najczęściej stosowanym białkiem dostępnym handlowo. Choć do badań podstawowych jest ona zazwyczaj wystarczająco czysta, jej zastosowanie w bardziej zaawansowanych aplikacjach, takich jak transportery substancji aktywnych w leczeniu nowotworów i chorób zapalnych, do wytwarzania wysokoczułych i specyficznych przeciwciał lub koniugowanych szczepionek, wymaga znacznie wyższej jakości pod względem czystości, szczególnie braku agregatów i zanieczyszczeń węglowodanami. Jak dotąd w stanie techniki sposób otrzymywania ultra-czystej albuminy nie jest znany, ale istnieje ogromne zapotrzebowanie na BSA tak wysokiej jakości.

Opracowaliśmy sposób otrzymywania i wykrywania ultra-czystej, homogennej i monomerycznej albuminy surowicy bydlęcej, która nie zawiera zanieczyszczeń cukrowych.

Nasze rozwiązanie pozwala na uzupełnienie i rozszerzenie asortymentu preparatów albuminy oferowanych obecnie na rynku, przydatnych szczególnie w biologii molekularnej i terapii. Co ważne, prezentowany sposób otrzymywania BSA jest prosty i ekonomiczny.

  • Oczyszczanie i izolacja monomerycznej, ultra-czystej albuminy
    z preparatów dostępnych handlowo
  • Usuwanie ligandów hydrofobowych z preparatów albumin surowicy bydlęcej
  • Analiza dostępnych handlowo preparatów albumin pod względem
    ich monomeryczności i czystości
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont