Przeciwnowotworowe koniugaty białka FGF1 i nanocząstek

Print Friendly, PDF & Email

Przeciwnowotworowe koniugaty białka FGF1 i nanocząstek

W ciągu ostatnich dziesięcioleci nanotechnologia znalazła szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach, włączając również biotechnologię czy farmację. Nanocząstki złota (AuNP) posiadają unikatowe właściwości fizyczne i optyczne, co czyni je odpowiednimi do zastosowań diagnostycznych i terapeutycznych, takich jak termoterapia. Istniejące obecnie terapie przeciwnowotworowe w większości przypadków bazują na ukierunkowanym dostarczaniu substancji aktywnych selektywnie do komórek rakowych. Z tego względu koniugacja nanocząstek z czynnikami kierującymi je specyficznie do komórek nowotworowych jest strategią, dzięki której można zmniejszać efekty uboczne terapii, przy jednoczesnym efektywnym działaniu przeciwnowotworowym.

Otrzymaliśmy nowy koniugat oparty na AuNP i zmodyfikowanym, stabilnym czynniku wzrostu fibroblastów, stanowiącym czynnik kierujący koniugat specyficznie do wybranych komórek rakowych. Opracowaliśmy metodologię koniugowania, która pozwala na zdefiniowane orientowanie białka na powierzchni złota, co skutkuje ekspozycją miejsc aktywnych i wysoką specyficznością koniugatów.

Opracowane przez nas innowacyjne koniugaty charakteryzują się unikatowymi właściwościami ze względu na zastosowanie mutanta FGF o zwiększonej stabilności termicznej i proteolitycznej. Koniugaty mają zdefiniowaną orientację białka kierującego na powierzchni złota, dzięki czemu nasza metoda koniugacji zapobiega zasłanianiu miejsca aktywnego i jego dezaktywacji przez powierzchnię złota. Dodatkowo, ze względu na wysokie powinowactwo białka FGF, nanocząstki wykazują wysoką specyficzność względem komórek rakowych. Metoda koniugacji jest prosta, dzięki czemu można ją stosować dla wielu innych nanocząstek.

  •  Specyficzna i zorientowana koniugacja białek kierujących do nanocząstek
  • Celowana terapia fototermiczna
  • Specyficzne dostarczanie leków
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont