Partnerstwo w konkursach NCBiR

Print Friendly, PDF & Email

Partnerstwo w konkursach NCBiR

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspiera tworzenie nowoczesnych rozwiązań oraz technologii zwiększających innowacyjność, m.in. poprzez wdrażanie programów wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej. Podmiotami uprawnionymi do udziału w ogłaszanych konkursach są przede wszystkim małe i średnie przedsiębiorstwa bądź też konsorcja przedsiębiorstw. Aby wystartować w konkursach NCBIR przedsiębiorcy muszą nawiązać współpracę z instytucjami badawczymi. WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+ JEST IDEALNYM PARTNEREM BADAWCZYM DO KONKURSÓW.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SZCZEGÓŁOWĄ OFERTĄ:

W URUCHOMIONYM PRZEZ NCBIR KONKURSIE

pn. Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” budżet wynosi blisko 1,9 mld euro! Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskiwać te środki na prace B+R. Dofinansowywana jest realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami. To wyjątkowa szansa na rozwinięcie innowacyjnej działalności gospodarczej, a przede wszystkim na wzmocnienie swojej pozycji rynkowej!

Aplikujące do konkursu firmy są zobowiązane do wyłonienia kluczowych wykonawców – partnerów badawczych jeszcze przed złożeniem wniosku.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+
JEST IDEALNYM PARTNEREM DO PROJEKTÓW W RAMACH „SZYBKIEJ ŚCIEŻKI”:

 • posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30. specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracowni (pomiarowych i specjalistycznych), wyposażonych w unikatową aparaturę badawczą,
 • dysponuje wykwalifikowanym i interdyscyplinarnym zespołem naukowym i biznesowym, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości.

DZIAŁAMY NA RYNKU EUROPEJSKIM OD 2007 ROKU I OFERUJEMY:

Usługi badawczo-rozwojowe w obszarach:

 • biotechnologii i technologii medycznych,
 • nanotechnologii i nowoczesnych materiałów,
 • surowców strategicznych.

Usługi doradztwa technologicznego w zakresie:

 • wsparcia naukowego w opracowaniu koncepcji projektu,
 • komercjalizacji własności intelektualnej (wycena, sprzedaż, licencjonowanie, patentowanie),
 • zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych,
 • wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji profesjonalnego działu B+R w firmie,
 • profesjonalnego marketingu i PR w obszarze B+R.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY

OSOBA DO KONTAKTU:

Urszula Mikiewicz | Zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Sprzedaży
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel: +48 727 663 318 | e-mail: urszula.mikiewicz@eitplus.pl | www.eitplus.pl

NCBIR OGŁASZA KOLEJNY KONKURS

Dla małych i średnich przedsiębiorstwa oraz ich konsorcjów! Program sektorowy pn. „InnoNeuroPharm”, w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój, oferuje środki na prowadzenie badań i prac rozwojowych w sektorze farmaceutycznym oraz zwiększenie poziomu komercjalizacji ich wyników w obszarze neuromedycyny.

Pula finansowa wynosi aż 190 000 000 PLN!

Zakres badań wskazany w projekcie musi wpisywać się w tematy:

 • Innowacyjne produkty lecznicze
 • Innowacyjne technologie wytwarzania produktów leczniczych
 • Innowacyjne metody diagnostyczne i nowe biomarkery o praktycznych zastosowaniach diagnostyczno-predykcyjnych w zakresie neuromedycyny
 • Innowacyjne metody rehabilitacji chorych w neuromedycynie
 • Rozwój narzędzi wspierających badania nad produktami leczniczymi

Aplikujące do konkursu firmy są zobowiązane do wyłonienia kluczowych wykonawców – partnerów badawczych jeszcze przed złożeniem wniosku.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+
JEST IDEALNYM PARTNEREM BADAWCZYM DO TEGO KONKURSU!

 • Posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracownie (pomiarowe i specjalistyczne), wyposażone w unikatową aparaturę badawczą
 • Dysponuje wykwalifikowanym i interdyscyplinarnym zespołem naukowym i biznesowym, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości

OFERUJEMY:

USŁUGI BADAWCZE W OBSZARACH:

 • biotechnologii,
 • technologii medycznych,
 • inżynierii medycznej,
 • rozwoju produktów leczniczych
 • technologii materiałowych w medycynie

USŁUGI DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO W ZAKRESIE:

 • wsparcia naukowego w opracowaniu koncepcji projektu
 • komercjalizacji własności intelektualnej (wycena, sprzedaż, licencjonowanie, patentowanie)
 • zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych
 • wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji profesjonalnego działu B+R w firmie

Termin składania wniosków 22 lutego – 7 kwietnia 2017 r.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Minimalna: 1 000 000 PLN/ Maksymalna: 40 000 000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/innoneuropharm2017/

OSOBA DO KONTAKTU:

Urszula Mikiewicz | Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Sprzedaży
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel: +48 727 663 318 | e-mail: urszula.mikiewicz@eitplus.pl | www.eitplus.pl

RUSZA KOLEJNY KONKURS NCBIR DLA FIRM

Już od 1 marca 2017 r. można aplikować do programu sektorowego pn. „INNOCHEM” w ramach Programu Operacyjnego – Inteligentny Rozwój.

Pula finansowa wynosi aż 180 000 000 PLN!

Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja z branży chemicznej mogą pozyskiwać te środki na projekty, które obejmują badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe.

Aplikujące do konkursu firmy są zobowiązane do wyłonienia kluczowych wykonawców – partnerów badawczych jeszcze przed złożeniem wniosku.

WROCŁAWSKIE CENTRUM BADAŃ EIT+
JEST IDEALNYM PARTNEREM BADAWCZYM DO TEGO KONKURSU!

 • Posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Polsce – sieć 30 specjalistycznych laboratoriów badawczo-technologicznych oraz pracownie (pomiarowe i specjalistyczne), wyposażone w unikatową aparaturę badawczą
 • Dysponuje wykwalifikowanym i interdyscyplinarnym zespołem naukowym i biznesowym, z międzynarodowym doświadczeniem, co pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów i systemów jakości

OFERUJEMY:

USŁUGI BADAWCZE W OBSZARACH:

 • surowców strategicznych,
 • nowoczesnych materiałów,
 • nanotechnologii,
 • biotechnologii.

USŁUGI DORADZTWA TECHNOLOGICZNEGO W ZAKRESIE:

 • wsparcia naukowego w opracowaniu koncepcji projektu
 • komercjalizacji własności intelektualnej (wycena, sprzedaż, licencjonowanie, patentowanie)
 • zarządzania i obsługi projektów współfinansowanych ze środków publicznych
 • wsparcia w uruchomieniu lub optymalizacji profesjonalnego działu B+R w firmie

Termin składania wniosków do 28 kwietnia 2017 r.

WYSOKOŚĆ WSPARCIA:

Minimalna: 1 000 000 PLN/ Maksymalna: 20 000 000 PLN

WIĘCEJ INFORMACJI:

http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs1122017innochem/

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU I WSPÓŁPRACY!

OSOBA DO KONTAKTU:

Urszula Mikiewicz | Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Biznesu ds. Sprzedaży
Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o.o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław
tel: +48 727 663 318 | e-mail: urszula.mikiewicz@eitplus.pl | www.eitplus.pl

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 08.02.2017
plusfontminusfontreloadfont