Materiał luminescencyjny do detekcji promieniowania X

Print Friendly, PDF & Email

Materiał luminescencyjny do detekcji promieniowania X

Tendencje rynkowe dotyczące obrazowania medycznego obligują wynalazców do opracowywania materiałów oraz urządzeń, które obniżoną dawkę promieniowania na jaką narażany jest pacjent jednocześnie zapewniając obraz bardzo dobrej jakości.

Opracowany materiał efektywnie absorbuje promieniowanie X, po czym generuje luminescencję pod wpływem stymulacji termicznej lub promieniowania podczerwonego. Otrzymuje się go w formie proszków lub litych spieków ceramicznych. Materiał charakteryzuje się największą gęstością spośród wszystkich znanych obecnie materiałów tego typu. Można go formować w postaci cienkiej warstwy absorbującej promieniowanie X z wysoką wydajnością.

Opracowany materiał, charakteryzuje się wysoką wydajnością absorpcji promieniowania X, dzięki czemu do otrzymania obrazu wystarczy niewielka dawka promieni rentgenowskich. Ponadto, mała wielkość ziaren i gęste ich upakowanie w przezroczystym spieku zmniejszają stopień rozproszenia światła, poprawiając w konsekwencji ostrość obrazu, kontrast i trwałość magazynowania energii. Ważną zaletą prezentowanego materiału jest również to, że nie wykazuje on degradacji właściwości pod wpływem czynników atmosferycznych, takich jak wilgoć, czy dwutlenek węgla oraz inne gazy obecne w powietrzu, dzięki czemu nie jest konieczne używanie specjalnych warstw ochronnych. Materiał jest odporny na zniszczenia radiacyjne co oznacza, że nawet po naświetleniu bardzo dużą dawką promieniowania nie traci swoich właściwości.

  • Obrazowanie medyczne
  • Dozymetria
  • Detektory promieniowania (laserowego) podczerwonego
  • Detektory przegrzania
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont