Metoda selekcji komórek hybrydomalnych IN-SITU

Print Friendly, PDF & Email

Metoda selekcji komórek hybrydomalnych IN-SITU

Przeciwciała monoklonalne są to biomolekuły posiadające zdolność do swoistego rozpoznawania antygenów. Przeciwciała monoklonalne cieszą się stale rosnącym zainteresowaniem, w roku 2013 dochód ze sprzedaży przeciwciał monoklonalnych oceniano na 75 mld $ z przewidywanym wzrostem ok. 15% rocznie. Przeciwciała monoklonalne posiadają szereg zastosowań min. w badaniach naukowych jako jedno z najważniejszych narzędzi badawczych, w niezliczonych rodzajach komercyjnych testów diagnostycznych, biosensorach itp. oraz coraz częściej jako biofarmaceutyki. Proces produkcji przeciwciał monoklonalnych jest żmudny i wieloetapowy. Poszukiwane są rozwiązania, które pozwoliłyby na zwiększenie efektywności procesu produkcji przeciwciał monoklonalnych jak również pozwoliły na obniżenie kosztów.

Opracowano technologię, która umożliwia szybkie (zwykle do kilku dni po fuzji) określenie, które z obserwowanych komórek produkują pożądane przeciwciała. Wykrycie produktywnych hybrydom jest realizowane za pomocą funkcjonalizowanych nanomateriałów o unikalnych właściwościach spektroskopowych i zaawansowanych technik optycznych. W dalszej kolejności, niepożądane komórki są usuwane poprzez ich uśmiercenie za pomocą procesu indukowanego światłem wykorzystującym nowoczesne osiągnięcia optoelektroniki i biofotoniki.

W naszej technologii wykrycie pozytywnych hybrydom odbywa się na poziomie pojedynczych komórek w niedługim czasie po fuzji, co skraca czasu całego procesu produkcji. Po procesie od razu uzyskuje się linię monoklonalną, nie ma konieczności powtarzania procedury klonowania. Proces skanowania naczynia i wykrywania produktywnych komórek odbywa się w sposób automatyczny, eliminacja żmudnej, wizualnej oceny hodowli. Wczesne wykrycie produktywnych hybrydom i eliminacja niepożądanych komórek eliminuje konieczność hodowli nieproduktywnych hybrydom do uzyskania wyników testów na obecność poszukiwanych przeciwciał. prowadzenie procesu in-situ zmniejsza ryzyko utraty produktywnych komórek np. przy przenoszeniu do kolejnego naczynia czy przerośnięcia przez nieproduktywne komórki. Zasadniczą korzyścią ekonomiczną zastosowanie technologii będzie znaczne zwielokrotnienie przepustowości procesu.

  • Przemysł farmaceutyczny
  • Biotechnologia
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont