Materiał luminescencyjny typu core-shell

Print Friendly, PDF & Email

Materiał luminescencyjny typu core-shell

Ze względu na szybki rozwój branży elektronicznej istnieje zapotrzebowanie na wydajne konwertery promieniowania podczerwonego i ultrafioletowego na widzialne. Dąży się do tego, aby materiał luminescencyjny do konwerterów charakteryzował się jak największą wydajnością procesu konwersji oraz zależnością barwy fluorescencji od temperatury przy jednej długości fali wzbudzenia.

Oferujemy materiał fluorescencyjny typu rdzeń/płaszcz (ang. core-shell), który charakteryzuje się efektywną absorpcją promieniowania UV oraz zdolnością do pochłaniania promieniowania podczerwonego z zakresu długości fal od 970 do 990 nm i wydajną konwersją na zakres widzialny. Dzięki regulacji stężenia aktywatorów można uzyskać różne barwy fluorescencji. Materiał może zostać zastosowany do znakowania zarówno ciał stałych jak i cieczy.

Barwa emitowanego światła jest inna dla wzbudzenia pod wpływem promieniowania ultrafioletowego niż dla wzbudzenia w podczerwieni. Ważną zaletą materiału, umożliwiającą wykorzystanie go w czujnikach temperatury, jest zależność barwy emisji od temperatury przy tej samej fali wzbudzenia. Materiał cechuje również duża odporność na czynniki środowiskowe, takie jak wilgoć, CO2 oraz opary kwasów i amoniaku.

Konwertery promieniowania mogą znaleźć zastosowanie w technologiach laserowych, wyświetlaczach plazmowych, koncentratorach słonecznych, diagnostyce medycznej, jak również do zabezpieczania dokumentów i znakowania polimerów, szkła lub papieru.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont