Metoda kolorowego znakowania metali

Print Friendly, PDF & Email

Metoda kolorowego znakowania metali

Trwałe i łatwe zabezpieczanie produktów przed podrabianiem staje się wymogiem rynkowym ze względu na dużą konkurencję w danych sektorach gospodarki. Ponadto kolorowe znakowanie może nieść ze sobą także walory estetyczne. Jednak stosowane obecnie techniki kolorowego znakowania metali mają wiele wad. Klasyczne metody drukarskie najczęściej są nietrwałe i wymagają używania często toksycznych materiałów. Z tego względu istnieje potrzeba opracowania sposobów pozwalających obejść te problemy. Poniżej prezentujemy odkrycie naszej grupy badawczej w dziedzinie mikroobróbki metali, dotyczące niezawodnego i powtarzalnego kolorowego znakowania metali

Do komercjalizacji oferujemy jednoetapowy sposób laserowego znakowania metali, jak również sposób modyfikacji systemu do przeprowadzania takiego znakowania. Proponowane rozwiązanie jest proste, skuteczne i łatwe do wdrożenia bez znacznego podnoszenia kosztów eksploatacji systemu. Co najważniejsze, daje ono powtarzalne wyniki również wówczas, gdy znakowane elementy umieszczane są w różnej odległości od obiektywu i/lub kiedy różnią się one od siebie gabarytami. Rozwiązanie pozwala na uniezależnienie procesu znakowania od stanu wygrzania lasera, procesów starzeniowych czy też zabrudzenia toru prowadzenia wiązki lub degradacji/zabrudzenia luster (skanera).

Nasze rozwiązanie udoskonala istniejącą technologię i jest unikatowe pod względem powtarzalności wyników oraz niskich kosztów wdrożenia (można je wykorzystać do prostej modyfikacji istniejących systemów laserowych). Co więcej, można je stosować na powierzchniach nieregularnych, nie powoduje ono korozji czy uszkodzeń znakowanego materiału, a uzyskane rezultaty są odporne na promieniowanie UV.

  • Znakowanie metalowych przedmiotów np. w kolorze logotypu danej firmy
  • Jubilerstwo, sztuka
  • Branża reklamowa
  • Zabezpieczenia oryginalności przedmiotów
  • Znakowanie podzespołów.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 09.05.2016
plusfontminusfontreloadfont