Korzyści

Print Friendly, PDF & Email

Korzyści

Korzyści i gwarancje wynikające z uczestnictwa w Forum A2B:

  • podpisanie umowy stowarzyszeniowej skutkuje dostępem do Forum A2B i wszystkich oferowanych usług, informacji, opracowań,
  • umowa projektowa zawiera typowe mechanizmy biznesowe stosowane przez WCB EIT+,
  • umowa stowarzyszeniowa daje możliwość podjęcia wspólnych badań w obszarach kierunkowych, określonych w projektach NanoMat i BioMed, mających potencjał praktycznego wykorzystania w biznesie. W tym celu podpisana zostaje umowa projektowa z wybranym  członkiem bądź grupą, określająca wymagania projektowe,
  • realizacja badań odbywa się po wniesieniu określonej puli środków ze strony przedsiębiorcy  oraz ze strony WCB EIT+ i ustaleniu pełnych zasad rozporządzania IP,
  • wyniki prac badawczych (prawa do IP) należą do stron porozumienia badawczego (współwłasność IP) w uzgodnionych proporcjach, zasadniczo niezależnych od wkładu finansowego stron porozumienia.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 20.02.2015
plusfontminusfontreloadfont