Immunoliposomy do terapii genowej

Print Friendly, PDF & Email

Immunoliposomy do terapii genowej

Jedną z obiecujących metod leczenia chorób o podłożu genetycznym, w tym nowotworów układu krwionośnego, np. przewlekłej białaczki limfatycznej, jest terapia genowa. Jednak dostarczenie materiału genetycznego do docelowego miejsca działania jest trudne, m. in. ze względu na wysoką podatność cząsteczek kwasów nukleinowych na degradację enzymatyczną. Niezbędne jest zatem zastosowanie systemu transportu, który umożliwi efektywne, ukierunkowane dostarczenie leku genetycznego do komórki docelowej, zwiększając tym samym skuteczność terapii.

Ofertę stanowi technologia wytwarzania nowych, skoniugowanych z przeciwciałem liposomowych nośników oligonukleotydów antysensownych do zastosowania w terapii genowej.

Otrzymane immunoliposomy wykazują długotrwałą stabilność, a także wysoką selektywność i wydajność dostarczania leków do komórek nowotworowych. Skutecznie chronią one przed trawieniem enzymatycznym materiał genetyczny zamknięty w ich wnętrzu. Opracowane liposomy pozwalają na zwiększenie efektywności leczenia białaczki za pomocą terapii antysensownej i umożliwiają enkapsulację wielu różnych leków genetycznych (As-ODNs, siRNA, shRNA, miRNA, DNAzym). Opracowana technologia pozwala na przyłączanie do liposomów dowolnych przeciwciał kierujących, a uzyskane preparaty liposomowe mogą być stosowane w połączeniu z powszechnie aplikowanymi cytostatykami.

  • Celowana terapia genowa
  • Terapia przeciwnowotworowa
  • Nośniki leków genetycznych
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont