Metoda identyfikacji zakażeń bakteryjnych z zastosowaniem MALDI-TOF MS

Print Friendly, PDF & Email

Metoda identyfikacji zakażeń bakteryjnych z zastosowaniem MALDI-TOF MS

Na rynku znane są sposoby biotypowania bakterii z zastosowaniem MALDI-TOF MS oparte o generowanie profilów widm białkowych dla białek bakteryjnych. Jednakże obok profilu białkowego MALDI-TOF MS generowanego bezpośrednio dla masy bakteryjnej, istnieje potrzeba dostarczenia dodatkowych informacji na temat komórki bakteryjnej i jej unikatowych biomarkerów, które mogą zostać wykorzystane w dokładnym identyfikowaniu i biotypowaniu mikroorganizmów.

Opracowaliśmy innowacyjny sposób identyfikacji bakterii Gram-ujemnych, oparty na analizie widm masowych niebiałkowych biomarkerów specyficznych dla poszczególnych gatunków/szczepów bakterii. Może on znacznie usprawnić i ułatwić diagnostykę infekcji bakteryjnych.

Nasze rozwiązanie doskonali i rozszerza istniejące technologie, a jego wyjątkowość polega na dostarczaniu unikatowych i dokładnych danych, które mogą być wykorzystywane do projektowania specyficznych, przeciwbakteryjnych narzędzi terapeutycznych, np. przeciwciał. Rozwiązanie oferowane w ramach niniejszego wynalazku wymaga jedynie niewielkiej ilości odczynników, dzięki czemu koszt jego stosowania jest niewysoki.

  • Identyfikacja i różnicowanie bakterii
  • Serotypowanie bakterii pod kątem dobierania i/lub opracowywania specyficznych, przeciwbakteryjnych środków leczniczych
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont