Formy współpracy

Print Friendly, PDF & Email

Formy współpracy

Formy współpracy

Forum Akademia dla Biznesu

(Forum A2B)

z dnia

3 marca  2011 roku we Wrocławiu.

  • Prezentacja podstawowych celów i założeń Forum Akademia dla Biznesu (FORUM A2B);
  • Organizacja prezentacji firm zrzeszonych w FORUM A2B w celu integracji partnerów sektora nauki i przemysłu, nawiązywanie wzajemnej współpracy, transfer wiedzy;
  • Organizacja seminariów poświęconych tematyce prowadzenia wspólnych badań naukowych, przeznaczonych pod konkretne zastosowania rynkowe;
  • Organizacja szkoleń, konferencji, zjazdów dających możliwość specyfikacji potrzeb,  wymiany wiedzy, doświadczeń oraz benchmarkingu z najlepszymi profesjonalistami w branży;
  • Wspólne określanie krótkoterminowych celów działania FORUM A2B o charakterze priorytetowym;
  • Inicjowanie wspólnych projektów badawczo – rozwojowych i przedsięwzięć o charakterze gospodarczym, ukierunkowanych na wykorzystanie nowych, innowacyjnych technologii i rozwiązań użytecznych społecznie i rynkowo;
  • Realizacja wspólnych badań w obszarach kierunkowych Nanotechnologii i Life Scence, mających potencjał praktycznego wykorzystania w biznesie.
  • Rozwijanie kontaktów z międzynarodowymi organizacjami zajmującymi się badaniami w zakresie Nanotechnologii oraz Life Science.

Nawiązywanie współpracy z przedsiębiorcami, liderami światowego rynku  Nanotechnologii i Life Science.

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 20.02.2015
plusfontminusfontreloadfont