Metoda różnicowania nowotworów tarczycy

Print Friendly, PDF & Email

Metoda różnicowania nowotworów tarczycy

Nowotwory tarczycy są najczęstszymi guzami układu endokrynnego. W diagnostyce istnieje ogromna potrzeba dostarczenia skutecznego różnicowania in vitro pęcherzykowatego raka tarczycy (złośliwa zmiana nowotworowa) i pęcherzykowatego gruczolaka tarczycy (zmiana łagodna), umożliwiająca postawienie trafnej diagnozy i podjęcie odpowiednich działań terapeutycznych. Obecnie ich różnicowanie jest możliwe jedynie z zastosowaniem próbek pooperacyjnych, ale nie aspiracyjnej biopsji cienkoigłowej.

Opracowaliśmy innowacyjny sposób różnicowania zmian nowotworowych tarczycy in vitro, oparty na metalotioneinie (MT) jako markerze diagnostycznym.

Nasze rozwiązanie uzupełnia istniejące narzędzia do diagnostyki nowotworów i jest unikatowe pod względem możliwości różnicowania guzów tarczycy w oparciu o próbki pobrane podczas biopsji. Jego największą zaletą jest możliwość uniknięcia zabiegu chirurgicznego usunięcia tarczycy przed zdiagnozowaniem zmiany nowotworowej jako złośliwej. Oferowany test jest konkurencyjny do innych rozwiązań dostępnych na rynku, ponieważ wyniki uzyskuje się szybko, a koszt przeprowadzenia badania dla jednego pacjenta nie jest wysoki. Dodatkowo, metodę tę można stosować na całym świecie, np. na oddziałach diagnostycznych szpitali, bez potrzeby wysyłania próbek z biopsji do określonego laboratorium (korzyść pod względem kosztów, czasu i dostępności).

  • Terapia celowana.
  • Narzędzie do diagnostyki in vitro podczas różnicowania pęcherzykowatego raka tarczycy i gruczolakoraka tarczycy z zastosowaniem próbek dostarczanych dzięki biopsji cienkoigłowej.
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont