Biblioteka fagowa do selekcji białek o pożądanych właściwościach

Print Friendly, PDF & Email

Biblioteka fagowa do selekcji białek o pożądanych właściwościach

Białka specyficznie oddziałujące z wybranymi ligandami znajdują zastosowanie zarówno w biotechnologii, jako podstawowe składniki molekularnych narzędzi badawczych, jak i w medycynie, jako środki terapeutyczne i diagnostyczne. Najczęściej w tym celu wykorzystywane są przeciwciała i ich fragmenty, jednak ich komercyjne zastosowanie może być ograniczone przez skomplikowaną strukturę trzecio- i czwartorzędową oraz niską stabilność. Białka o podobnych do immunoglobulin właściwościach wiązania ligandów, jednak mniej skomplikowanej budowie i o wyższej stabilności, mają szansę na zastąpienie przeciwciał w wielu zastosowaniach.

Do komercjalizacji oferujemy fagową, syntetyczną bibliotekę białek pełniących funkcję przeciwciał u kręgowców bezszczękowych, a także wyselekcjonowany z niej polipeptyd specyficznie oddziałujący z markerem nowotworowym S100A7.

Biblioteka białek prezentowanych na powierzchni fagów umożliwia izolację wariantów o dowolnych właściwościach. Funkcjonalność oferowanej biblioteki została potwierdzona eksperymentalnie. Wyselekcjonowane białka charakteryzujące się wysoką stabilnością termiczną i chemiczną, mogą być wydajnie nadprodukowane przy zastosowaniu bakteryjnych oraz ssaczych systemów ekspresyjnych.

  • Selekcja białek specyficznie rozpoznających antygeny
  • Test diagnostyczny pozwalający na identyfikację nowotworów charakteryzujących się nadekspresją S100A7
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont