Białko o działaniu przeciwbakteryjnym

Print Friendly, PDF & Email

Białko o działaniu przeciwbakteryjnym

Bakteryjna oporność na leki stanowi obecnie poważne utrudnienie w leczeniu infekcji. Ponad 60% przewlekłych zakażeń powodowane jest przez bakterie wytwarzające biofilm, który stanowi fizyczną barierę dla środków przeciwbakteryjnych, przyczyniając się do oporności bakterii na antybiotyki. Zdolność do niszczenia biofilmu jest jedną z cech pożądanych w leczeniu antybiotykami. W celu niszczenia lub zapobiegania tworzeniu się biofilmu, niezbędne jest hydrolizowanie otoczki polisacharydowej bakterii, np. przez bakteriofagi. Jednakże wadą terapii fagowej jest zdolność cząstek fagowych do mutowania, możliwość wytwarzania wysokich stężeń bakteryjnych endotoksyn i brak zdolności do monitorowania fagów w organizmie pacjenta.

Oferowane białko ma właściwości hydrolityczne w odniesieniu do bakteryjnych polisacharydów, dzięki czemu zapobiega tworzeniu się bakteryjnego biofilmu i zwiększa działanie przeciwbakteryjne antybiotyków. Jest ono skuteczne m.in. przeciwko Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus i Enterobacter cloacae.

Białko powoduje rozkład biofilmu, co zapewnia eliminację bakteryjnej oporności na leki. Dodatkowo, stosowanie samego białka jest dużo bezpieczniejsze i kontrolowalne niż stosowanie całej cząstki fagowej. Białko jest aktywne względem wysoce opornych bakterii Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus i Enterobacter cloacae.

  • Terapia antybiotykowa
  • Związki do sterylizacji
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont