Badania porowatości, sorpcji fizycznej i chemisorpcji

Print Friendly, PDF & Email

Badania porowatości, sorpcji fizycznej i chemisorpcji

Oznaczenie objętości i gęstości rzeczywistej

materiałów proszkowych, granulatów, pianek i ciał stałych ( włącznie ze szlamami)

  • Wyznaczenie całkowitej objętości porów, rozkładu wielkości porów i porowatości procentowej

Analiza materiałów mikroporowatych

dla materiałów o średnicy porów 0,35 nm,

  • Wyznaczanie powierzchni właściwej BET, dla pojedynczego punktu lub dla pełnego zakresu ciśnień
  • Otrzymanie izotermy adsorpcji i desorpcji
  • Rozkład wielkości porów w materiale
  • Temperaturowo programowana redukcja (TPR) i desorpcja (TPD)
  • Analiza chemisorpcji pulsacyjnej
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont