Badania palności i reologii

Print Friendly, PDF & Email

Badania palności i reologii

Analiza termowizyjna

 • Pomiar temperatury elementów z użyciem kamery termowizyjnej

Oznaczenie 

 • Masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia tworzywa
 • Indeksu tlenowego próbek – w próbie wyznacza się najmniejszą zawartość tlenu (wyrażona w procentach objętościowych) w mieszaninie tlenu i azotu, która w warunkach metody badań podtrzymuje stałe palenie się badanej próbki
 • Temperatury odkształcenia tworzyw pod obciążeniem (HDT) oraz oznaczanie temperatury mięknienia metodą Vicat
 • Czasu zapłonu próbki, całkowitej ilości energii wytworzonej podczas spalania, efektywnego ciepła spalania, prędkości ubytku masy, zawartości O2, CO2 oraz CO – kalorymetria stożkowa
 • Gęstości optycznej dymu w komorze do badania gęstości dymu
 • Lepkości materiałów w granicach od 100 [mPa*s] do 40 mln [mPa*s]

Wytwarzanie próbnych serii nowych produktów

 • kompozytów polimerowych w małych ilościach (minimalna ilość materiału 5-8 gram)

Testy 

 • Reologiczne – pomiar lepkości. Wyznaczenie zmian lepkości i objętości materiału ze zmianą temperatury. Pomiar wytrzymałości na rozciąganie wytłoczki stopu
 • Pionowego i poziomego palenia UL94 (badania tworzyw za pomocą 12 typów klasyfikacji ogniowej)

Pozostałe usługi

 • Otrzymanie małych wiosełek do badań z tworzyw przygotowanych na mikrowytłaczarce
 • Otrzymywanie materiałów metodą wytłaczania (wymagane duże ilości materiału ok. 5 kg)
 • Charakterystyka polimerów na chromatografie żelowym
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont