Antygen do profilaktyki i leczenia zakażeń szpitalnych

Print Friendly, PDF & Email

Antygen do profilaktyki i leczenia zakażeń szpitalnych

Na rynku istnieje potrzeba identyfikacji i wytwarzania nowych antygenów, wspólnych dla jednego lub większej liczby rodzajów bakterii Gram-ujemnych, szczególnie szczepów bakteryjnych powodujących zakażenia szpitalne, np. Shigella spp., Salmonella spp., Klebsiella spp., Serratia spp., Enterobacter oraz E. coli. Antygeny takie można stosować do skutecznego zapobiegania chorobom, takim jak zakażenia szpitalne, wstrząs septyczny czy zakażenia jelitowe. W związku z tym, bardzo korzystne byłoby opracowanie szczepionki/ kompozycji terapeutycznej opartej na takim wspólnym antgenie, skutecznej względem wielu różnych bakterii Gram-ujemnych.

Do komercjalizacji oferujemy wyizolowany immunogenny antygen, glikokoniugaty tego antygenu z białkiem, kompozycje i szczepionki zawierające taki antygen/glikokoniugat do profilaktyki i leczenia infekcji powodowanych przez bakterie Gram-ujemne.

Korzyścią oferowanego antygenu jest to, że jest on wspólny dla szerokiego zakresu szczepów bakteryjnych powodujących zakażenia szpitalne. W związku z tym, jest on odpowiedni do wytwarzania szczepionek przeciwko tym szczepom. Antygen ten powoduje generowanie przeciwciał o szerokiej krzyżowej reaktywności, przeciwciał bakteriobójczych, jak również przeciwciał mających aktywność antyendotoksynową.

  • Kompozycja farmaceutyczna do leczenia wybranych chorób bakteryjnych
    powodowanych przez gatunki Gram-ujemne, np. zakażeń szpitalnych
  • Szczepionka zawierająca glikokoniugat przeciwko
    wybranym bakteriom Enterobacteriaceae
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 06.05.2016
plusfontminusfontreloadfont