Analiza termiczna

Print Friendly, PDF & Email

Analiza termiczna

Wyznaczenie

 • podstawowych parametrów termicznych (stabilność termiczna, temperatura topnienia)
 • przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych
 • ciepła właściwego (aparat LFA)
 • temperatury zeszklenia materiałów polimerowych
 • rozkładu mas cząsteczkowych materiałów polimerowych na chromatografie żelowym GPC

Określenie

 • rozszerzalności cieplnej materiału, skurczu
 • przewodności cieplnej poprzez pomiar dyfuzyjności cieplnej
 • stabilności termicznej, wyznaczenie zawartości dodatków stosowanych w produkcji tworzyw sztucznych (plastyfikatorów, napełniaczy)
 • parametrów termicznych – charakterystyka przemian fazowych
 • ciepła właściwego na kalorymetrze różnicowym
 • właściwości wiskoelastycznych dla materiałów polimerowych

Badanie

 • procesów chemicznych (sieciowanie, reakcje) pod wpływem promieniowania UV
 • procesów chemicznych (sieciowanie, reakcje) w warunkach zmiennego ciśnienia w zakresie do 10 barów
 • ultraszybkich procesów fizykochemicznych (np. krystalizacja w warunkach przemysłowych) metodą flash DSC
 • właściwości mechanicznych materiałów polimerowych – analiza termomechaniczna TMA

Pozostałe usługi

 • Analiza jakościowa gazów wydzielanych z materiału w czasie ogrzewania (IR, QMS), wyznaczenie profilu wydzielania substancji gazowych z materiału w czasie degradacji
 • Oznaczanie przemian fazowych zachodzących w materiale
 • Pomiar gęstości w stanie stałym i ciekłym
 • Badanie i prowadzenie procesów spiekania
 • Monitorowanie procesów utwardzania żywic epoksydowych, farb, lakierów itp. poprzez pomiar właściwości dielektrycznych
 • Analiza kinetyczna procesu degradacji
 • Rozdział nakładających się efektów termicznych (pomiar z modulacją temperatury MT-DSC)
 • Określenie właściwości wiskoelastycznych dla materiałów polimerowych
 • Identyfikacja, określanie budowy oraz rozkładu mas cząsteczkowych polimerów za pomocą spektrometru MALDI-TOF
Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont