Specjalista ds. Naukowych

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. Naukowych

W związku z uruchomieniem zadania badawczego w projekcie DegScreen pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron”, finansowanego przez NCBiR poszukujemy osoby do zespołu projektowego na stanowisku:

Specjalista ds. Naukowych
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. SN/DS/2018

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań naukowych w ramach realizacji projektu.
• Opracowywanie danych i wyników, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
• Przekazywanie wyników badań przełożonemu.
• Analiza wyników i przygotowywanie publikacji w czasopismach naukowych, prezentacja wyników na konferencjach.
• Opieka nad doktorantami.

Kwalifikacje zawodowe:
• Dyplom ukończenia studiów (biologia, biotechnologia lub pokrewne).
• Znajomość biologii komórki, biologii molekularnej i immunologii.
• Doświadczenie w badaniach nad przekazywaniem sygnału w komórce.
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
• Gotowość do pracy na zwierzętach laboratoryjnych (myszy).
• Dobra znajomość języka angielskiego.
• Wiedza z zakresu bioinformatyki będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom oferujemy:
• Udział w prestiżowym i innowacyjnym projekcie badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
• Umowa o pracę na pełen etat.

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) oraz list rekomendacyjny należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr referencyjny SN/DS./2018

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 12.06.2018
plusfontminusfontreloadfont