Lider Obszaru Badawczego (Analityka)

Print Friendly, PDF & Email

Lider Obszaru Badawczego (Analityka)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Lider Obszaru Badawczego (Analityka)
(Laboratorium Spektometrii Mas, Chromatografii Gazowej, Absorpcyjnej Spektroskopii Atomowej, Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera, Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i Krystalografii)
odpowiedzialnego za efektywne zarządzanie podległym obszarem badawczym

Nr ref: LO/A/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Definiowanie potencjału naukowo-badawczego i usługowego obszaru Analityka.
• Wyznaczanie kierunków rozwoju obszaru badawczego.
• Tworzenie oferty usługowej obszaru dla klientów biznesowych.
• Nawiązywanie współpracy badawczej z partnerami ze świata akademickiego i biznesowego.
• Pozyskiwanie własnych projektów badawczych.
• Nadzór na projektami pozyskiwanymi przez podległy zespół w obszarze.
• Budowaniem zespołów badawczych powołanych do realizacji projektów badawczych.
• Zarządzanie operacyjne laboratoriami w obszarze (Laboratorium MS, GC, ASA, FTIR, NMR i XRD).
• Nadzór nad infrastrukturą badawczą oraz wyposażeniem podległych laboratoriów.
• Nadzór nad wdrażaniem i utrzymaniem oraz doskonaleniem systemów zarządzania w podległych laboratoriach.
• Realizacja zadań zgodnie z procedurami ogólnymi spełniającymi wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
• Nadzór nad zarządzaniem i optymalizacją kosztów funkcjonowania podległych laboratoriów.

Kwalifikacje zawodowe:
• Stopień min. doktora w metodyce i tematyce zgodnej z profilem obszaru, preferowany stopień doktora habilitowanego.
• Doświadczenie w zarządzaniu procesami badawczymi i kierowaniu zespołem badawczym i projektowym.
• Doświadczenie we współpracy z partnerami biznesowymi.
• Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych, pozyskanych projektów naukowych, patentów i zgłoszeń patentowych, opracowanych technologii, etc.
• Umiejętności myślenia strategicznego i biznesowego.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.

Poszukujemy kandydatów na etapie R3 – Established Researcher -zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej.

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym ośrodku naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: LO/A/2018 w terminie do 25.03.2018r.
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 20.02.2018
plusfontminusfontreloadfont