Kierownik Działu Własności Intelektualnej

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Działu Własności Intelektualnej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Kierownik Działu Własności Intelektualnej
odpowiedzialnego za zarządzanie obszarem ochrony praw własności intelektualnej w Spółce oraz
budowanie optymalnego portfela praw własności intelektualnej.

Nr ref: IP/4/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Współtworzenie i realizacja strategii ochrony praw własności intelektualnej w Spółce.
• Identyfikacja wyników badań w projektach realizowanych w Spółce, które potencjalnie mogą być przedmiotem zgłoszenia patentowego.
• Koordynowanie i realizacja działań związanych z analizą zdolności i czystości patentowej wyników prac badawczych.
• Nadzór i realizacja procesu uzyskiwania patentów na wynalazki opracowywane w organizacji.
• Współpraca z Kancelarią Rzeczników Patentowych.
• Wsparcie merytoryczne i bieżąca współpraca z Działem Sprzedaży w zakresie wyceny
i komercjalizacji IP.
• Zarządzanie bazą istniejących praw własności intelektualnej w Spółce, prowadzenie rejestru patentów, pilnowanie terminów wnoszenia opłat, obowiązywania ochrony, itd.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie min. wyższe z zakresu nauk biologicznych lub technicznych.
• Znajomość procedur patentowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawie własności przemysłowej.
• Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.
• Doświadczenia w obsłudze patentowej.
• Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację.
• Umiejętność i łatwość czytania i pisania tekstów naukowo-technicznych w języku polskim
i angielskim.
• Umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania syntetycznych wniosków.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Inicjatywa oraz doskonała organizacja pracy własnej.

Kandydatom oferujemy:
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Możliwość wdrażania własnych pomysłów i samodzielność w zarządzaniu powierzonym obszarem.
• Interesującą i pełną wyzwań pracę oraz możliwość rozwoju poprzez udział w niestandardowych projektach.
• Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: Nr ref: IP/4/2018
Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 09.04.2018
plusfontminusfontreloadfont