Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Badań
w Laboratorium Materiałów Polimerowych

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie syntez i badań w ramach realizacji projektu B+R: „Opracowanie innowacyjnej technologii personalizacji poliwęglanowych blankietów państwowych dokumentów”.

Nr ref: LMP/LM/18
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań w ramach realizacji projektu badawczo-rozwojowego.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych (specjalność materiały polimerowe).
(Tytuł doktora będzie dodatkowym atutem).
• Wiedza z zakresu chemii, fizykochemii oraz syntezy polimerów.
• Umiejętność prowadzenia syntez i modyfikacji polimerów.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
• Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy
w postaci publikacji naukowych będzie dodatkowym atutem.
• Mile widziane doświadczenie w obszarze farb, żywic i powłok.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie
z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Udział w prestiżowym i innowacyjnym projekcie badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: LMP/LM/18 w terminie do 8.06.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.). Zgoda na przetwarzanie moich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Autor: bbocian, Opublikowano: 04.04.2018
plusfontminusfontreloadfont